Archiv měsíce: Květen 2017

forget

Nezapomínáte na něco?

Nezapomínáte na něco? U studentů se často setkávám s tímto jevem. Pokud jim kladu při procvičování konverzace otázky, tak na ně zpravidla dovedou reagovat. Horší už je to v případě, že si role vyměníme. Přemýšlel jsem nad tím, z jakého důvodu studenti považují vytváření otázek a záporů za mnohem těžší, než jednouché odpovídání oznamovací větou. Příčin může být...